Artvin Çoruh Üniversitesi

Öğrenci Bilgi Sistemi
   


 
English 01 Aralık 2015 Salı


Kullanıcı Adı
Şifre
Sayıların Toplamı  
 
   
  Şifremi Unuttum
 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünce belirlenen Sınav Uygulama Esasları aşağıdadır. Tüm öğrencilerin sınavlarda bu esaslara dikkat etmeleri gerekmektedir.

                                                                                                                                                                                                 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı


ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

SINAV UYGULAMA ESASLARI  

 

1.      Öğrenciler sınavın başlama saatinden beş dakika önce sınav salonunda yerlerini almalıdır.

2. Sınava girmek için öğrencilerin, Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından verilen öğrenci kimlik kartı veya ilgili birimce verilen onaylı öğrenci belgesiyle sınav salonuna gelmeleri ve gözetmenlerce istenmesi durumunda öğrenci kimlik kartını/belgesini göstermesi zorunludur.

3. Çağrı cihazı, telsiz vb. iletişim araçlarıyla sınava girilemez. Cep telefonu yanlarında olan öğrenciler telefonlarını kapalı olarak ceplerinde veya çantalarında bulundurmak zorundadır. Sıra üzerinde cep telefonu bulundurmak yasaktır.

4. Öğrenciler sınav sırasında gözetmenlerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gözetmenler gerektiğinde oturulan yeri değiştirebilir.

5. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava girebilir ancak bu öğrencilere ek süre verilmez. 15 dakikadan sonra gelen öğrenciler sınava giremez.

6. Sınavda ilk 15 dakika her ne sebeple olursa olsun hiçbir öğrenci dışarı çıkarılmaz. Bu süre dışında sınav ortamından dışarı çıkan öğrenci tekrar sınava giremez.

7. Sınav sırasında öğrencilerin birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi yasaktır.

8. Sınav süresince öğrenciler yanlarında herhangi bir yazılı kitap, ders notu veya yardımcı materyal bulunduramaz.

9. Sıraların üzerinde sınavla ilgili olabileceği düşünülen yazılar temizlenmeli veya gözetmenler bilgilendirilmelidir.

10. Kesici ve zarar verici araç gereçle sınava girmek, sınav esnasında herhangi bir şey yemek, içmek ve sınav esnasında yüksek sesle ve gözetmenlerle konuşmak yasaktır.

11. Cevap kâğıdına ve sınav yoklama listesine gerekli bilgilerinin yazılması ve imzaların atılması gerekmektedir. Yazılan eksik bilgi ve yanlış beyandan ilgili öğrenci sorumlu olacaktır.

12. Sınav esnasında düzeni bozucu davranışta bulunan, kopya çeken veya çekmeye yeltenen öğrencilerin bu durumları gözetmenler tarafından tutanak altına alınacak ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

13. Sınav evrakını teslim ederek sınav salonunun dışına çıkan öğrenci tekrar sınav salonuna giremez.

14. Sınavdan çıktıktan sonra sınav yapılan salonların önünde beklenilmesi ve yüksek sesle konuşulması yasaktır.