Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu / Yapı Denetimi - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİTB 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0+0 Zorunlu 2
ENF 101 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
TDB 101 Türk Dili-I 2+0+0 Zorunlu 2
YDB 101 Yabancı Dil-I 2+0+0 Zorunlu 2
YPD 101 Matematik-I 3+0+0 Zorunlu 3
YPD 103 Mekanik ve Statik 2+1+0 Zorunlu 4
YPD 107 Malzeme Bilgisi ve Yapı Malzemeleri 2+1+0 Zorunlu 5
YPD 113 Yapı Teknolojisi 3+1+0 Zorunlu 5
YPD 115 Teknik Çizim 2+1+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİTB 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2
KRYR 102 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TDB 102 Türk Dili-II 2+0+0 Zorunlu 2
YDB 102 Yabancı Dil-II 2+0+0 Zorunlu 2
YPD 102 Matematik-II 3+0+0 Zorunlu 3
YPD 104 Yapı Statiği 2+1+0 Zorunlu 4
YPD 106 Mukavemet 3+0+0 Zorunlu 4
YPD 110 Mesleki Çizim 2+1+0 Zorunlu 5
YPD 112 Beton Teknolojisi 3+1+0 Zorunlu 4
YPD 114 Sektör Uygulaması-I 0+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 32
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
YPD 201 Bilgisayar Destekli Tasarım-I 2+1+0 Zorunlu 5
YPD 203 Betonarme 2+1+0 Zorunlu 4
YPD 205 Çelik Yapılar 2+1+0 Zorunlu 4
YPD 207 Ölçme Bilgisi 2+1+0 Zorunlu 4
YPD 209 Zemin Mekaniği-I 2+1+0 Zorunlu 4
[G] 1 Seçmeli 1 (3 ders) 2+0+0 Seçmeli 9 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
YPD 202 Bilgisayar Destekli Tasarım-II 2+1+0 Zorunlu 3
YPD 204 Metraj ve Keşif İşleri 3+0+0 Zorunlu 4
YPD 210 Zemin Mekaniği-II 2+1+0 Zorunlu 3
YPD 212 Sektör Uygulaması-II 0+0+0 Zorunlu 4
YPD 240 Karayolu İnşaatı 2+1+0 Zorunlu 4
YPD 242 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 3
[G] 2 Seçmeli 2 (3 ders) 2+0+0 Seçmeli 9 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.artvin.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5707