Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu / Sosyal Hizmetler - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİTB 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0+0 Zorunlu 2
ENF 101 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2+0+0 Zorunlu 3
SYL 101 Matematik 3+0+0 Zorunlu 3
SYL 105 Sosyal Hizmete Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
SYL 107 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
SYL 109 Psikolojiye Giriş 3+0+0 Zorunlu 5
SYL 111 Temel Hukuk 2+0+0 Zorunlu 3
TDB 101 Türk Dili-I 2+0+0 Zorunlu 2
YDB 101 Yabancı Dil-I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİTB 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2
KRYR 102 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
SLY 116 Sosyal Hizmet Kuruluşları 2+0+0 Zorunlu 3
SYL 102 İstatistik 2+0+0 Zorunlu 3
SYL 104 Sosyal Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 3
SYL 106 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3+0+0 Zorunlu 4
SYL 108 Sosyal Hizmet Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 3
SYL 110 Sosyal Hizmet Görüşme ve Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 4
SYL 114 Sektör Uygulaması-I 0+0+0 Zorunlu 4
TDB 102 Türk Dili-II 2+0+0 Zorunlu 2
YDB 102 Yabancı Dil-II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 32
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SYL 201 Halkla İlişkiler ve İletişim 3+0+0 Zorunlu 4
SYL 203 Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 4
SYL 205 Tıbbi Sosyal Hizmet 2+0+0 Zorunlu 4
SYL 209 Sosyal Hizmet Kuramları 4+0+0 Zorunlu 5
SYL 227 Sosyal Hizmet Müdahale Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 4
[G] 1 Seçmeli 1 (3 ders) 2+0+0 Seçmeli 9 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SYL 202 İnsan Davranışı ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 3
SYL 204 Sosyal Kalkınma ve Sosyal Hizmet 2+0+0 Zorunlu 2
SYL 210 Göç, Kentleşme ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 3
SYL 212 Sektör Uygulaması-II 0+0+0 Zorunlu 4
SYL 230 Dezavantajlı Gruplarla Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 4
SYL 232 Sosyal Hizmet Uygulamaları 3+2+0 Zorunlu 5
[G] 2 Seçmeli 2 (3 ders) 2+0+0 Seçmeli 9 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.artvin.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5706