Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu / Maliye - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİTB 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0+0 Zorunlu 2
MLY 101 Ekonomi-I 2+0+0 Zorunlu 4
MLY 103 Matematik 3+0+0 Zorunlu 3
MLY 107 Kamu Maliyesi 2+0+0 Zorunlu 5
MLY 109 Temel Hukuk 2+0+0 Zorunlu 3
MLY 111 Genel İşletme 3+0+0 Zorunlu 4
MLY 113 Genel Muhasebe 3+0+0 Zorunlu 5
TDB 101 Türk Dili-I 2+0+0 Zorunlu 2
YDB 101 İngilizce-I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AİTB 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2
ENF 102 Bilgisayar 2+0+0 Zorunlu 4
KRYR 102 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
MLY 102 Borçlar Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
MLY 106 Ekonomi-II 2+0+0 Zorunlu 3
MLY 110 Vergi Teorisi ve Politikası 2+0+0 Zorunlu 3
MLY 112 Sektör Uygulaması-I 0+0+0 Zorunlu 4
MLY 114 Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri 3+0+0 Zorunlu 4
MLY 116 Ticari Matematik 2+0+0 Zorunlu 3
TDB 102 Türk Dili-II 2+0+0 Zorunlu 2
YDB 102 İngilizce-II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 32
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY 201 Bilgisayarlı Muhasebe 3+1+0 Zorunlu 6
MLY 203 Bütçe Teorisi ve Politikası 2+0+0 Zorunlu 4
MLY 205 Mali Tablolar Analizi 2+0+0 Zorunlu 4
MLY 207 Ticaret Hukuku 2+0+0 Zorunlu 4
MLY 209 Sermaye Piyasası 2+0+0 Zorunlu 3
[G] 1 Seçmeli 1 (3 Ders) 2+0+0 Seçmeli 9 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY 202 Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 4
MLY 206 Maliye Politikası 2+0+0 Zorunlu 3
MLY 210 Sektör Uygulaması-II 0+0+0 Zorunlu 4
MLY 212 Şirketler Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 3
MLY 214 Türk Vergi Sistemi 3+0+0 Zorunlu 4
MLY 216 Türkiye Ekonomisi 2+0+0 Zorunlu 3
[G] 2 Seçmeli 2 (3 Ders) 2+0+0 Seçmeli 9 3
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.artvin.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=15312