Lojistik - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 4
Kontenjanı 40
Staj Durumu Var
ÖSYM Tipi TYT
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa CANBEK
Tarihçe
Türkiye'nin en kuzeydoğusunda bulunan Hopa Meslek Yüksekokulu, Artvin Çoruh Üniversitesi?ne bağlı olarak 17 Mayıs 2007 tarihnde açıldığı günden beri Lojistik ön lisan eğitimi vermeye de başlamıştır.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Lojistik alanında Ön Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.
Kabul Koşulları
Öğrenciler Yükseköğretime YGS (Yükseköğretime Geçiş Sınavı)?ye dayalı bir sınav aracılığı ile kabul edilmektedir. Sınav yılda bir kez yapılıp, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi?nce(ÖSYM) düzenlenmektedir. Adaylar, Yükseköğretim kurumlarına, YGS sınavından aldıkları puan ve Ortaöğretim başarı puanı ortalamalarının birleşimiyle oluşan bir puanla girebilmektedirler. 4702 sayılı kanun ile Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları mezunları Meslek Yüksekokullarına sınavsız olarak yerleştirilebilirler.
Üst Kademeye Geçiş
Önlisans öğrenimi sonrasında, öğrencilerin DGS sınavı ile ilgili Üniversitelerin Lisans çalışmalarına devam etmeleri mümkündür.
Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olacak öğrenciler 4 yarı yıl sonucunda toplam 120 ects başarıyla tamamlayacaklardır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için 30 işgünü zorunlu stajlarını yapmaları gerekmektedir. 120 ects veren ve 30 işgünü zorunlu stajlarını tamamlayan öğrenciler mezun olacaklardır.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezun olan öğrenciler sektörün açığı olan, uzman lojistik personeli olarak kamu veya özel sektörde iş olanaklarına sahip olacaklardır. Gümrükler, limanlar, havaalanları, demiryolları, karayolu nakliye firmaları, ulaştırma bakanlığı, sektörel dernekler ve odalar gibi her türlü kuruluşmezunlarımızın profiline dahil olmaktadır.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencinin başarı notunun hesaplanmasında dersin niteliğine göre sınavlar yazılı, sözlü, ödev, proje ya da laboratuar çalışması olarak değerlendirilmektedir. Sınavları değerlendirmede; ders başına bir ara sınav % 40 ve/veya ara sınav yerine geçen diğer çalışmaların başarı notuna katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavından alınan (final sınavı) notunun başarı notuna katkısı % 60?dır.https://obs.artvin.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=5246