T.C.
Artvin Çoruh Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi MEHMET KÜÇÜK

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Seyitler Yerleşkesi 08000 MERKEZ/ARTVİN
İş Telefonu : 1511001115
Fax : 4662151034
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Fakültesi : Orman Fakültesi
 
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2000
  Üniversite/Okul Adı : Kafkas Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Orman Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Orman Mühendisliği Bölümü
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2006
  Üniversite/Okul Adı : Kafkas Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Orman Mühendisliği
Tez / Proje Adı :

DR
2013
  Üniversite/Okul Adı : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Orman Mühendisliği
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Arş.Gör.Kafkas Üniversitesi Orman Fakültesi2003
Arş.Gör.Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi2007
Dr. Öğr. ÜyesiArtvin Çoruh Üniversitesi2013
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
Ormancılık Uygulama Ve Araştırma MerkeziMüdür Yardımcısı23.09.2014 - 03.04.2017
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Yardımcısı10.04.2017 -
   
Görev Yaptığı Birimler
Orman Fakültesi
   
Uzmanlık Alanları
Orman Ekolojisi, Toprak İlmi, Azot Mineralizasyonu, Toprak Solunumu Karbon Depolama
   
Kurul / Komisyon Üyeliği
Spor Etkinlikleri Komisyonu07.10.2013 -
Burs ve Yardım Komisyonu07.10.2013 -
   
Son iki yılda verilen dersler
OM 5000Yüksek Lisans Tezi
OM 5001Seminer
OM 5002Yüksek Lisans Danışmanlık
OM 5404Toprak Kimyası
OM 5406Toprak Ekolojisi
OM 5407Gübreleme Tekniği ve Bitki Beslenmesi
OM 6000Doktora Tezi
OM 6001Doktora Danışmanlık
OM 6002Seminer
OM 6401Uygulamalı Ekoloji
OM 7001Uzmanlık Alan Dersi-I
OM 7002Uzmanlık Alan Dersi-II
OM 8001Uzmanlık Alan Dersi-I
OM 8002Uzmanlık Alan Dersi-I
OMB 5401Toprak Bilgisi
ORM 209Genel Ekoloji
ORM 212Staj-I
ORM 314Staj-II
ORM 408Ormancılık Uygulamaları-II
ORM 410Bitirme Çalışması
ORM 412Ormancılık Uygulamaları
OROU 110Orman Ekolojisi
OROU 113Toprak İlmi
PEM 202Peyzaj Ekolojisi
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


SCI, SCI- Expanded, SSCI veya AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlananan Makaleler
A.1 Tufekcioglu, A., Guner, S. and Kucuk, M. 2004, Root biomass and carbon storage in oriental spruce and beech stands in Artvin, Turkey, "Journal of Environmental Biology ", 25, 317-320, (2004)
A.2 Sariyildiz, T., Anderson J.M. and. Kucuk M, , Effects Of Tree Species And Topography On Soil Chemistry, Litter Quality And Decomposition İn Northeast Turkey, "Soil Biology And Biochemistry ", 37, 1695-1706, (2005)
A.3 Sarıyıldız T, Küçük, M , Litter Mass Loss Rates İn Deciduous And Coniferous Trees İn Artvin, Northeast Turkey: Relationships With Litterquality,Microclimate, And Soil Characteristics, "Turk. J. Agric. For. ", 32, 547-559, (2008)
A.4 Sariyildiz T., Akkuzu E., Küçük M., Duman A., Aksu Y. , Effects Of Ips Typographus (L.) Damage On Litter Quality And Decomposition Rates Of Oriental Spruce [Picea Orientalis (L.) Link.] İn Hatila Valley National Park, Turkey,, "Eur J Forest Res ", 127, 429-440, (2008)
A.5 Sariyildiz T, Küçük M, , Influence Of Slope Position, Stand Type And Rhododendron (Rhododendron Ponticum) On Litter Decomposition Rates Of Oriental Beech (Fagus Orientalis Lipsky.) And Spruce [Picea Orientalis (L.) Link], "Eur J Forest Res. ", 128, 351-360, (2009)
A.6 Akkuzu E, Sariyildiz T, Kucuk M and Duman A., , Ips Typographus (L.) And Thanasimus Formicarius (L.) Populations İnfluenced By Aspect And Slope Position İn Artvin-Hatila Valley National Park, Turkey, "African Journal Of Biotechnology ", 8, 877-882, (2009)
A.7 Tüfekçioğlu, A., Özbayram A.K., Küçük, M., Soil Respiration in Apple Orchards, Poplar Plantations and Adjacent Grasslands in Seyitler Area, Artvin, Turkey., "Journal of Environmental Biology ", 30, 815-820, (2009)
A.8 Tufekcioglu, A., Kucuk, M. Bilmis, T., Altun, L. And Yılmaz, M. , Soil respiration and root biomass responses to burning in Calabrian pine (Pinus brutia) stands in Edirne, Turkey., "Journal of Environmental Biology ", 31, 15-19, (2010)
A.9 Güner, S. Tufekcioglu, A., Gulenay, S. and Kucuk M., Land - use type and slope position effects on soil respiration in black locust plantations in Artvin, Turkey. , "African Journal of Agricultural Research ", 5, 719-724, (2010)
A.10 Tufekcioglu, A., Kucuk, M., Sağlam, B., Bilgili, E., and Altun, L. , Soil properties and root biomass responses to prescribed burning in young Corsican pine (Pinus nigra Arn.) stands, "Journal of Environmental Biology ", 31, 369-373, (2010)
A.11 Ünver, M.C, Doğan, Y., Küçük, M., Tüfekçioğlu, A.,, Farklı Bitki Örtüsü Altındaki Topraklarda Mineralleşme Potansiyeli (Artvin-Genya Dağı Yöresi- Türkiye), "Ekoloji ", 21, 57-63, (2012)
A.12 SAĞLAM BÜLENT,KÜÇÜK MEHMET,Gözler Mustafa,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,DİNÇ MUSA, The Investigation of Forest Fire on Soil Respiration, "INTERNATIONAL FOREST FIRE CONFERENCE IN BLACK SEA REGION ", , , (2014)
A.13 Unver,M.C., Kucuk,M., Tufekcioglu,A.,, Temperature Influence on N Mineralisation Potential in Different Land Uses in Artvin, Turkey, "Journal of Environmental Protection and Ecology ", 15, 991-998, (2014)
A.14 EROĞLU HABİP,SARIYILDIZ TEMEL,KÜÇÜK MEHMET,SANCAL ERHAN, The Effects of Different Logging Techniques on thePhysical and Chemical Characteristics of Forest Soil, "BALTIC FORESTRY ", 22, 139-147, (2016)
A.15 ÜNVER MEHMET CÜNEYT,KÜÇÜK MEHMET,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN, INFLUENCE OF LAND USE TYPE ON SOIL RESPIRATIONRATES IN ARTVIN TURKEY, "OXIDATION COMMUNICATIONS ", 39, 413-420, (2016)
SCI-Exp., SSCI ve AHCI Kapsamı Dışındaki Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A.1 Tüfekçioğlu, A. and Küçük M., Soil respiration in young and old oriental spruce stands and in adjacent grasslands in Artvin/Türkiye, "Turkish Journal of Agriculture and Forestry ", 28, 429-434, (2004)
A.2 Sarıyıldız, T., Tüfekçioğlu, A. ve Küçük, M. , Comparison of decomposition rates of beech (Fagus orientalis Lispsky.) and spruce (Picea orientalis (L.) Link. ) litter in pure and mixed stands of both species in Artvin, Turkey., "Turkish Journal of Agriculture and Forestry ", 29, 429-438, (2005)
A.3 Unver, M.C., Kucuk, M., Tufekcioglu, A., and Dogan, Y. , Effect of Different land use on soil respiration in winter., "Egyptian J. Exp. Biol. (Bot.) ", 6, 15-19, (2010)
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum 'da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler CD'sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Tüfekçioğlu, A., Sarıyıldız, T., Küçük, M. and Güner, S., Soil Respiration in young, old and mixed oriental spruce stands and adjacent grasslands in Artvin, Turkiye. , "International Soil Congress (ISC) on ?Natural Resource Management for Sustainable Development June-7-10 ", , , (2004)
A.2 Sarıyıldız, T., Tüfekçioğlu, A. and Küçük, M. , Effects of aspect and slope position on decomposition of Picea orientalis needle litter grown in Artvin Region, "International Soil Congress (ISC) on ?Natural Resource Management for Sustainable Development, June 7-10 ", , , (2004)
A.3 Tahmaz, B, Ünver, M.C., Küçük, M., Doğan, Y., Tufekçioğlu,A., N Mineralization Potential Under Different Land Uses in Tutunculer in Artvin, Turkey, "International Caucasian Forestry Symposium ", , 430-434, (2013)
A.4 Yüksek, F., Altun, L., Karaöz, Ö., Şengönül, K., Yüksek, T., Küçük, M.,, The Effect of Altitude on Soil Properties and Leaf Traits in Wild Vaccinium arctostaphylos L. Populations in the Forest Understory in Fırtına River Basin, "International Caucasian Forestry Symposium ", , 577-583, (2013)
A.5 Akbaş, M., Tüfekcioglu, A., Kucuk, M.,, Change of Soil Respiration among Different VegetationsResults by the year of 2012, "Internatioal Caucasian Forestry Symposium ", , 90-96, (2013)
A.6 TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,GÜNER SİNAN,KÜÇÜK MEHMET,TÜFEKÇİOĞLU MUSTAFA,DUMAN AHMET,DİNÇ MUSA, Evaluation of Artvin Murgul Black Locust Plantations in Terms of Biomass Production Carbon Storage Soil Quality Improvement and Erosion Control Compared to AdjacentGrassland Areas , "International Conference of New Frontiers in Environmental and Water Management ", , , (2015)
A.7 Açıkgöz Harşıt Canan,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,KÜÇÜK MEHMET,DİNÇ MUSA, Investigation of Forest areas in Subalpine Zone towards Alpine Zone by Effect of Cilmate Change, "International Forestry Symposium ", , , (2016)
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum'da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında veya Bildiriler CD'sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 KÜÇÜK MEHMET,TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,SAĞLAM BÜLENT,DİNÇ MUSA,Taşdemir Dilek, Nitrogen Mineralization in Burned Corsican Pine Stands, "INTERNATIONAL FOREST FIRE CONFERENCE IN BLACK SEA REGİON ", , , (2014)
A.2 KÜÇÜK MEHMET,SAĞLAM BÜLENT,DİNÇ MUSA,DUMAN AHMET, Litter Decomposition in Burned Corsican Pine Stands, "INTERNATIONAL FOREST FIRE CONFERENCE IN BLACK SEA REGİON ", , , (2014)
A.3 GÜNER SİNAN,KÜÇÜK MEHMET,GÖKTÜRK AŞKIN, IMPORTANCE OF ALDER Alnus glutinosa subsp barbata C A M e y Y a ltJ FOR FOREST REHABILITATION A N D ITS USE TO SUPPORT FOREST PRODUCTIVITY, "INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM“ON REHABILITATION AND RESTORATION DEGRADED FORESTS ", , , (2015)
A.4 TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,GÜNER SİNAN,KÜÇÜK MEHMET, RESTORATION OF SITES AFFECTED FROM ASIT RAINING INTURKEY, "INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM“ON REHABILITATION AND RESTORATION DEGRADED FORESTS ", , , (2015)
A.5 KÜÇÜK MEHMET,Ekinci Sinem,DUMAN AHMET, Determination of Mineralization in Semiarid Areas Sample of Yusufeli , "International Forestry Symposium ", , , (2016)
A.6 Mehmet KÜÇÜK, Ahmet DUMAN, EFFECTS OF AFFORESTATION ACTIVITIES IN THE MINING AREA ON SOIL PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES ARTVIN MURGUL EXAMPLE , "1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES(IBCESS) ", , , (2016)
A.7 GÜNER SİNAN,KÜÇÜK MEHMET,GÖKTÜRK AŞKIN,DUMAN AHMET, Short Term Effects of Forest Rehabilitation Activities on Soil Respiration and Microbial Respiration, "International Forestry Symposium ", , , (2016)
A.8 KÜÇÜK MEHMET,GÜNER SİNAN,GÖKTÜRK AŞKIN, Effects On Soil Fertility Of Forest Rehabilitation Black Alder Use, "International Conference of Ecosystems (ICE2016) ", , , (2016)
A.9 Mehmet KÜÇÜK, EFFECTS OF LAND USE DIFFERENCES ON NITROGEN MINERALIZATION AND SOILFERTILITY IN RIZE, "1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES(IBCESS) ", , , (2016)


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Uluslararası İndekslerce Taranan Dergiler Dışında Ulusal Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A.1 Sarıyıldız, T. ve Küçük M., Toprak Asitliği Üzerinde Ağaç Türleri, Tepe Yapıları Ve Mevsimlerin Etkisi, "Artvin Orman Fakültesi Dergisi ", 3, 220-231, (2004)
A.2 Sarıyıldız, T. Ve M. Küçük,, Fagus Orientalis Lipsky) Ve Ladin (Picea Orientalis L.) Ölü Örtülerinin Ayrışma Oranları Üzerinde Orman Gülünün (Rhododendron Ponticum L.) Etkisi, "G.Ü. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi ", 5, 55-69, (2005)
A.3 Günlü A, Yılmaz M, Altun L, Ercanlı İ, Küçük M., Artvin Genya Dağı Bölgesinde Saf Doğu Ladini (Picea Orientalis Link.) Meşcerelerinin Verimliliği İle Bazı Edafik Ve Fizyografik Faktörler Arasındaki İlişkiler, "SDÜ Orman Fakültesi Dergisi ", 1, 1-10, (2006)
A.4 Eroglu, H., Sarıyıldız, T., Kucuk, M., Sancal, E, Doğu Ladini Meşcerelerinde Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Orman Toprağının Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri. , "SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi ", 1, 30-42, (2010)
A.5 Sarıyıldız, T., Acar,M., Küçük, M.,, Kök Ayrışma Seyri Üzerinde Ağaç Türünün ve Topoğrafyanın Etkisi, "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi ", 3, 1056-1066, (2010)
A.6 TÜFEKÇİOĞLU AYDIN,GÜNER SİNAN,DUMAN AHMET,KÜÇÜK MEHMET, Murgul Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve SedimentTaşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi Kuraklıkİlişkileri Bakımından İrdelenmesi, "Doğal Afetler Ve Çevre Dergisi ", 2, 66-70, (2016)
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum'da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında veya Bildiriler CD'sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Tüfekcioğlu, A., Tilki, F. Ve Küçük M., Artvin ili barajlar ve madencilik faaliyetlerinin çevre üzerine etkilerinin ekolojik açıdan değerlendirilmesi, "V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiriler kitabı 5-8 Ekim, Bolu ", , 165-175, (2004)
A.2 Tüfekçioğlu, A., Kalay, H.Z., Küçük, M. Kahriman, A ve Özbayram, A.K. , Artvin-Hatilla Milli Parkı, doğu ladini meşcerelerinde Görülen Kurumaların Ekolojik Açıdan İrdelenmesi., "Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon. Bildiriler Kitabı. ", , 142-151, (2005)
A.3 Tüfekçioğlu, A. Sarıyıldız, T., Güner, S. ve Küçük, M. , Artvin-Genya Dağı Yöresi Doğu Ladini Meşcerelerinde Kök Kütlesi, Yıllık İbre Dökümü ve Toprak Solunumu Miktarlarının Değişimleri, "Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon ", , 123-130, (2005)
A.4 Sarıyıldız, T., Tüfekçioğlu, A. ve Küçük, M., Doğu Ladini İbrelerinin Ayrışmasında Kimyasal Yapının, Tür Karışımının ve Orman Gülünün Etkisi, "Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon ", , 130-142, (2005)
A.5 Tüfekçioğlu, A., Kalay, H.Z., Küçük, M. Kahriman, A ve Özbayram, A.K. , Artvin-Hatilla Milli Parkında böcek zararı sonucu görülen kurumalar ve bunu tetikleyen ekolojik nedenler., "I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya ", , 1430-1438, (2005)
A.6 Tüfekçioğlu, A., Güner, S., Duman, A., ve Küçük, M., Murgul-akasya ağaçlandırmalarının yüzeysel akış ve sediment taşınmasını önlemedeki etkileri ve bunun su yönetimi-kuraklık ilişkileri bakımından irdelenmesi. , "Kuraklık ve su Yönetimi Toplantısı, 15-16 Mayıs, 2008. Ankara. Bildiriler Kitabı ", , 254-259, (2008)
A.7 Tüfekçioğlu, A., Güner, S., ve Küçük, M. , Murgul yalancı akasya ağaçlandırmalarının ve bitişiğindeki otlak alanların yüzeysel akış, infiltrasyon kapasitesi ve erozyonu önleme bakımından karşılaştırılması. , "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin ", , 645-655, (2010)
A.8 Tüfekçioğlu, A., Küçük, M. , Saf sarıçam meşcerelerinde kök kütlesi, kök üretimi ve kök karbon depolama miktarlarının yaş sınıflarına göre değişimi, "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010 ", , 1030-1037, (2010)
A.9 Güner, S., Tüfekçioğlu, A., Duman A., Küçük, M., Murgul yalancı akasya ağaçlandırmalarının ve bitişiğindeki otlak alanların toprak üstü biyokütle, kök kütlesi, kök üretimi ve karbon depolama yönlerinden karşılaştırılması, "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010 Artvin. ", , 1045-1055, (2010)
A.10 Yüksek, F., Küçük, M., Yüksel, E.E., Güner, S., Artvin Merkez Seyitler Köyünde Erozyon Kontrol Amaçlı Yapılan Ağaçlandırma Çalışmasının Bazı Toprak Özellikleri Üzerine Etkisi, "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi ", 3, 973-980, (2010)
A.11 Tüfekçioğlu, A., Küçük, M., Kırış, M. ve Zengin, O. , Saf ve karışık sarıçam meşcerelerinde kalın kök kütlesi miktarı ve bunu etkileyen etmenler, "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: 3, Artvin ", , 1038-1044, (2010)
 
  CV Url: https://obs.artvin.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=59&lang=tr