T.C.
Artvin Çoruh Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. MEHMET KÜÇÜK

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Seyitler Yerleşkesi 08000 MERKEZ/ARTVİN
İş Telefonu : 04662151100/1115
Fax : 04662151034
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Birimi : Orman Fakültesi
Fakültesi : Orman Fakültesi
        
   
Öğrenim Durumu
Lisans
2000
  Üniversite/Okul Adı : Kafkas Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Orman Fakültesi
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Orman Mühendisliği Bölümü
Tez / Proje Adı :

Y.Lisans
2006
  Üniversite/Okul Adı : Kafkas Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Orman Mühendisliği
Tez / Proje Adı :

DR
2013
  Üniversite/Okul Adı : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Fen Bilimleri Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Orman Mühendisliği
Tez / Proje Adı :
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Arş.Gör.Kafkas Üniversitesi Orman Fakültesi2003
Arş.Gör.Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi2007
Yrd. Doç. Dr.Artvin Çoruh Üniversitesi2013
   
Görev Yaptığı Birimler
Orman Fakültesi
   
Son iki yılda verilen dersler
AVYH 112Ekoloji
ORM 410Bitirme Çalışması
OROU 110Orman Ekolojisi
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


SCI, SCI- Expanded, SSCI veya AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlananan Makaleler
A.1 Akkuzu E, Sariyildiz T, Kucuk M and Duman A., , Ips Typographus (L.) And Thanasimus Formicarius (L.) Populations İnfluenced By Aspect And Slope Position İn Artvin-Hatila Valley National Park, Turkey, "African Journal Of Biotechnology ", 8, 877-882, (2009)
A.2 Tufekcioglu, A., Guner, S. and Kucuk, M. 2004, Root biomass and carbon storage in oriental spruce and beech stands in Artvin, Turkey, "Journal of Environmental Biology ", 25, 317-320, (2004)
A.3 Sariyildiz, T., Anderson J.M. and. Kucuk M, , Effects Of Tree Species And Topography On Soil Chemistry, Litter Quality And Decomposition İn Northeast Turkey, "Soil Biology And Biochemistry ", 37, 1695-1706, (2005)
A.4 Sariyildiz T., Akkuzu E., Küçük M., Duman A., Aksu Y. , Effects Of Ips Typographus (L.) Damage On Litter Quality And Decomposition Rates Of Oriental Spruce [Picea Orientalis (L.) Link.] İn Hatila Valley National Park, Turkey,, "Eur J Forest Res ", 127, 429-440, (2008)
A.5 Sarıyıldız T, Küçük, M , Litter Mass Loss Rates İn Deciduous And Coniferous Trees İn Artvin, Northeast Turkey: Relationships With Litterquality,Microclimate, And Soil Characteristics, "Turk. J. Agric. For. ", 32, 547-559, (2008)
A.6 Tufekcioglu, A., Kucuk, M., Sağlam, B., Bilgili, E., and Altun, L. , Soil properties and root biomass responses to prescribed burning in young Corsican pine (Pinus nigra Arn.) stands, "Journal of Environmental Biology ", 31, 369-373, (2010)
A.7 Tufekcioglu, A., Kucuk, M. Bilmis, T., Altun, L. And Yılmaz, M. , Soil respiration and root biomass responses to burning in Calabrian pine (Pinus brutia) stands in Edirne, Turkey., "Journal of Environmental Biology ", 31, 15-19, (2010)
A.8 Güner, S. Tufekcioglu, A., Gulenay, S. and Kucuk M., Land - use type and slope position effects on soil respiration in black locust plantations in Artvin, Turkey. , "African Journal of Agricultural Research ", 5, 719-724, (2010)
A.9 Tüfekçioğlu, A., Özbayram A.K., Küçük, M., Soil Respiration in Apple Orchards, Poplar Plantations and Adjacent Grasslands in Seyitler Area, Artvin, Turkey., "Journal of Environmental Biology ", 30, 815-820, (2009)
A.10 Sariyildiz T, Küçük M, , Influence Of Slope Position, Stand Type And Rhododendron (Rhododendron Ponticum) On Litter Decomposition Rates Of Oriental Beech (Fagus Orientalis Lipsky.) And Spruce [Picea Orientalis (L.) Link], "Eur J Forest Res. ", 128, 351-360, (2009)
SCI-Exp., SSCI ve AHCI Kapsamı Dışındaki Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A.1 Unver, M.C., Kucuk, M., Tufekcioglu, A., and Dogan, Y. , Effect of Different land use on soil respiration in winter., "Egyptian J. Exp. Biol. (Bot.) ", 6, 15-19, (2010)
A.2 Sarıyıldız, T., Tüfekçioğlu, A. ve Küçük, M. , Comparison of decomposition rates of beech (Fagus orientalis Lispsky.) and spruce (Picea orientalis (L.) Link. ) litter in pure and mixed stands of both species in Artvin, Turkey., "Turkish Journal of Agriculture and Forestry ", 29, 429-438, (2005)
A.3 Tüfekçioğlu, A. and Küçük M., Soil respiration in young and old oriental spruce stands and in adjacent grasslands in Artvin/Türkiye, "Turkish Journal of Agriculture and Forestry ", 28, 429-434, (2004)
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum 'da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler CD'sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Tüfekçioğlu, A., Sarıyıldız, T., Küçük, M. and Güner, S., Soil Respiration in young, old and mixed oriental spruce stands and adjacent grasslands in Artvin, Turkiye. , "International Soil Congress (ISC) on ?Natural Resource Management for Sustainable Development June-7-10 ", , , (2004)
A.2 Sarıyıldız, T., Tüfekçioğlu, A. and Küçük, M. , Effects of aspect and slope position on decomposition of Picea orientalis needle litter grown in Artvin Region, "International Soil Congress (ISC) on ?Natural Resource Management for Sustainable Development, June 7-10 ", , , (2004)


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Uluslararası İndekslerce Taranan Dergiler Dışında Ulusal Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A.1 Eroglu, H., Sarıyıldız, T., Kucuk, M., Sancal, E, Doğu Ladini Meşcerelerinde Bölmeden Çıkarma Çalışmalarının Orman Toprağının Fiziksel Özellikleri Üzerine Etkileri. , "SDÜ, Orman Fakültesi Dergisi ", 1, 30-42, (2010)
A.2 Günlü A, Yılmaz M, Altun L, Ercanlı İ, Küçük M., Artvin Genya Dağı Bölgesinde Saf Doğu Ladini (Picea Orientalis Link.) Meşcerelerinin Verimliliği İle Bazı Edafik Ve Fizyografik Faktörler Arasındaki İlişkiler, "SDÜ Orman Fakültesi Dergisi ", 1, 1-10, (2006)
A.3 Sarıyıldız, T. ve Küçük M., Toprak Asitliği Üzerinde Ağaç Türleri, Tepe Yapıları Ve Mevsimlerin Etkisi, "Artvin Orman Fakültesi Dergisi ", 3, 220-231, (2004)
A.4 Sarıyıldız, T. Ve M. Küçük,, Fagus Orientalis Lipsky) Ve Ladin (Picea Orientalis L.) Ölü Örtülerinin Ayrışma Oranları Üzerinde Orman Gülünün (Rhododendron Ponticum L.) Etkisi, "G.Ü. Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi ", 5, 55-69, (2005)
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum'da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında veya Bildiriler CD'sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Tüfekçioğlu, A., Kalay, H.Z., Küçük, M. Kahriman, A ve Özbayram, A.K. , Artvin-Hatilla Milli Parkı, doğu ladini meşcerelerinde Görülen Kurumaların Ekolojik Açıdan İrdelenmesi., "Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon. Bildiriler Kitabı. ", , 142-151, (2005)
A.2 Tüfekçioğlu, A., Kalay, H.Z., Küçük, M. Kahriman, A ve Özbayram, A.K. , Artvin-Hatilla Milli Parkında böcek zararı sonucu görülen kurumalar ve bunu tetikleyen ekolojik nedenler., "I. Çevre ve Ormancılık Şurası, Antalya ", , 1430-1438, (2005)
A.3 Tüfekcioğlu, A., Tilki, F. Ve Küçük M., Artvin ili barajlar ve madencilik faaliyetlerinin çevre üzerine etkilerinin ekolojik açıdan değerlendirilmesi, "V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Bildiriler kitabı 5-8 Ekim, Bolu ", , 165-175, (2004)
A.4 Tüfekçioğlu, A., Güner, S., Duman, A., ve Küçük, M., Murgul-akasya ağaçlandırmalarının yüzeysel akış ve sediment taşınmasını önlemedeki etkileri ve bunun su yönetimi-kuraklık ilişkileri bakımından irdelenmesi. , "Kuraklık ve su Yönetimi Toplantısı, 15-16 Mayıs, 2008. Ankara. Bildiriler Kitabı ", , 254-259, (2008)
A.5 Tüfekçioğlu, A., Küçük, M., Kırış, M. ve Zengin, O. , Saf ve karışık sarıçam meşcerelerinde kalın kök kütlesi miktarı ve bunu etkileyen etmenler, "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Cilt: 3, Artvin ", , 1038-1044, (2010)
A.6 Tüfekçioğlu, A., Küçük, M. , Saf sarıçam meşcerelerinde kök kütlesi, kök üretimi ve kök karbon depolama miktarlarının yaş sınıflarına göre değişimi, "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010 ", , 1030-1037, (2010)
A.7 Tüfekçioğlu, A. Sarıyıldız, T., Güner, S. ve Küçük, M. , Artvin-Genya Dağı Yöresi Doğu Ladini Meşcerelerinde Kök Kütlesi, Yıllık İbre Dökümü ve Toprak Solunumu Miktarlarının Değişimleri, "Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon ", , 123-130, (2005)
A.8 Tüfekçioğlu, A., Güner, S., ve Küçük, M. , Murgul yalancı akasya ağaçlandırmalarının ve bitişiğindeki otlak alanların yüzeysel akış, infiltrasyon kapasitesi ve erozyonu önleme bakımından karşılaştırılması. , "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin ", , 645-655, (2010)
A.9 Güner, S., Tüfekçioğlu, A., Duman A., Küçük, M., Murgul yalancı akasya ağaçlandırmalarının ve bitişiğindeki otlak alanların toprak üstü biyokütle, kök kütlesi, kök üretimi ve karbon depolama yönlerinden karşılaştırılması, "III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010 Artvin. ", , 1045-1055, (2010)
A.10 Sarıyıldız, T., Tüfekçioğlu, A. ve Küçük, M., Doğu Ladini İbrelerinin Ayrışmasında Kimyasal Yapının, Tür Karışımının ve Orman Gülünün Etkisi, "Ladin Sempozyumu, 20-22 Ekim, Trabzon ", , 130-142, (2005)