T.C.
Artvin Çoruh Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. ABDULKADİR ERKAL

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi : Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 08000 MERKEZ/ARTVİN
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Birimi : Fen-Edebiyat Fakültesi
Fakültesi : Fen Edebiyat Fakültesi
        
   
Öğrenim Durumu
Y.Lisans
1998
  Üniversite/Okul Adı : Atatürk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Türk Dili ve Edebiyatı
Tez / Proje Adı : Lamii Çelebi Ferhadname -İnceleme-Metin-

DR
2009
  Üniversite/Okul Adı : Atatürk Üniversitesi
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : Türk Dili ve Edebiyatı
Tez / Proje Adı : 17. Yüzyıl Divan Şiiri Poetikası
   
Bildiği Diller
Yabancı DilSeviye
İngilizceOrta
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Yrd. Doç. Dr.Artvin Çoruh Üniversitesi2010
   
Uzmanlık Alanları
Eski Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Şiir Sanatı
   
Kazandığı Ödüller
Ulusal
Türkiye Yazarlar Birliği Yılın Araştırmacısı Ödülü2010
   
Son iki yılda verilen dersler
TDE 101Osmanlı Türkçesi-I
TDE 102Osmanlı Türkçesi-II
TDE 104Kompozisyon-II
TDE 107Eski Türk Edebiyatı-I
TDE 108Eski Türk Edebiyatı-II
TDE 201Osmanlı Türkçesi-III
TDE 208Eski Türk Edebiyatı-IV
TDE 301Türkoloji Araştırma Yöntem ve Teknikleri
TDE 303Eski Türk Edebiyatı-V
TDE 401Türk Dili ve Edebiyatı Çözümlemeleri
TDE 402Bitirme Tezi
TDE 406Eski Türk Edebiyatı-VIII
TDE 457Şiir Sanatı
TDEO 303Türkoloji Araştırma Yöntem ve Teknikleri
TDEO 405Türk Dili ve Edebiyatı Çözümlemeleri
TDEO 406Bitirme Tezi
TDEO 408Eski Türk Edebiyatı-VIII
TDEO 409Eski Türk Edebiyatı-VII
TDEO 462Şiir Sanatı
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


SCI, SCI- Expanded, SSCI veya AHCI Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlananan Makaleler
A.1 Abdulkadir ERKAL, Yenişehirli Avni'nin Mir'ât-ı Cünûn', İsimli Eseri, "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ", 39, 815-856, (2009)
A.2 Abdulkadir Erkal, Ahmed Dursun Natıki'nin Mantık Bilimi İle İlgili Bir Şiiri Üzerine, "Turkish Studies İnternational Periodical For The Languages, Literture and History of Turkish ", 7, 1177-1187, (2012)
SCI-Exp., SSCI ve AHCI Kapsamı Dışındaki Uluslararası İndekslerce Taranan Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A.1 Abdulkadir ERKAL, Hayret'ten Divaneliğe Divan Şiiri, "Turkish Studies ", 9, 215-234, (2014)
A.2 Abdulkadir ERKAL, Divan Şiirinde Cemre ve Bosnalı Sabit'in Cemreviyyesi, "Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi ", 36, 131-152, (2014)
Uluslararası İndekslerce Taranan Dergiler Dışında Uluslararası Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A.1 Abdulkadir ERKAL, Divan Edebiyatı'nda Hazaniyye ve Nev'î'nin Hazaniyye-i Latife İsimli Kasidesi, "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ", 18, 107-152, (2001)
A.2 Abdulkadir ERKAL, Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Seyfettin Özege Kitaplığı?nda Bulunan `Name? ve `İye? İsimli Yazma Eserler, "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ", 15, 213-264, (2000)
A.3 Abdulkadir ERKAL, Elias John Nilkinsan Gibb ve Abdulhak Hamid'e Yazdığı İki Mektup, "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ", 19, 55-70, (2002)
A.4 Abdulkadir ERKAL, Türk Edebiyatında Hilye ve Cevrî'nin `Hilye-i Çâr-yâr-ı Güzin'i, "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ", 12, 111-132, (1999)
A.5 Abdulkadir ERKAL, Divan Şiirinde Şebistân-ı Hayâl Tarzı Üzerine, "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ", 41, 35-45, (2009)
A.6 Abdulkadir ERKAL, Üsküdarlı Sâfi ve `Şi'r-i Sâfi' İsimli Eseri, "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ", 36, 99-119, (2008)
A.7 Abdulkadir ERKAL, Kıyafetnameler Üzerine, "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ", 13, 217-226, (1999)
A.8 Abdulkadir ERKAL, Divan Edebiyatı'nda Temmuziyye ve Mustafa Sami'nin Temmuziyyesi, "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ", 24, 43-66, (2004)
A.9 Abdulkadir ERKAL, 19. Yüzyılın Bilinmeyen Şairlerinden Galib Avni ve `Bahar-ı Efkâr' İsimli Eseri, "Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi ", 22, 89-112, (2003)
Uluslararası Bir Yayınevi Tarafından Basılan Bilimsel Kitaplar
A.1 Abdulkadir ERKAL, Divan Şiiri Poetikası (17. Yüzyıl), "Birleşik Dağıtım ", , 384 s., (2009)
A.2 Abdulkadir ERKAL, Aşık Sümmani Divanı, "Türkiye Yazarlar Birliği ", , 564 s., (2010)
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum 'da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler CD'sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Abdulkadir ERKAL, Alvarlı Efe'nin Şiirlerinde Rindane Söylem, "Uluslararası Hace Muhammed Lütfi (Alvarlı Efe) Sempozyumu (25-26 Nisan 2013-Erzururm), Bildiriler ", , 117-125, (2013)
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş Hakemli Bir Kongre/Sempozyum'da Sunulmuş ve Konferans Bildiriler Kitabında veya Bildiriler CD'sinde Yer Alan Bir Tebliğ Özeti, Posterli Sunum
A.1 Abdulkadir Erkal, Türk İslam Kültüründe Ümmilik ve Aşık Sümmani, "1. Uluslararası Aşık Sümmani ve Aşıklık Geleneği Sempozyumu ", , , (2012)
1.1.4.1 Türündeki Bir Kongre/Sempozyum Bildirileri Kitapçığının Editörlüğü Ya Da Bir Dergi İçin Özel Basım Editörlüğü
A.1 Abdulkadir Erkal, 1. Uluslararsı Aşık Sümmani ve Aşıklık Geleneği Sempozyumu Bildirileri, "1. Uluslararsı Aşık Sümmani ve Aşıklık Geleneği Sempozyumu ", , , (2012)
SCI-Exp., SSCI, AHCI ve Uluslararası İndekslerce Tarananlar Dışında Yayınlanan Hakemli ve Süreli Dergilerde Yapılan Atıflar (Kendi makalesine atıflar hariç)
A.1 3, (2007)
A.2 2, (2006)
A.3 1, (2004)
A.4 1, (2009)


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


Uluslararası İndekslerce Taranan Dergiler Dışında Ulusal Hakemli ve Süreli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
A.1 Abdulkadir ERKAL, Kitap, "Yenişehirli Avni, Mir'at-ı Cünun (Delilerin Aynası) -İnceleme-Nesre çeviri-karşılaştırmalı metin- ", , 184 s., (2014)
1.2.1.1 de belirtilen dergiler dışındaki dergilerde yayınlanan makaleler
A.1 Abdulkadir ERKAL, Hangi Leyla?, "Mahalle Mektebi ", 20, 55-58, (2014)
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 Abdulkadir ERKAL, Kitap, "Erzurumlu Emrah Divanı, -İnceleme, Karşılaştırmalı Metin- ", , 476 s., (2014)
A.2 Abdulkadir Erkal, Narman'nın Kültür Mimarları, ". ", , 197 s., (2012)
Türkçe Kitaplarda Yapılan Atıflar (Kendi makalesine atıflar hariç)
A.1 1, (2008)
A.2 2, (2006)
A.3 1, (2000)
A.4 2, (2007)


Listede Olmayan Faaliyetler(Listede Olmayan Faaliyetler)


Listede Olmayan Faaliyetler
A.1 Aşık Sümmani Belgeseli , (4.2012)
 
  CV Url: obs.artvin.edu.tr/oibs/akademik/per_akademik_cv.aspx?id=207&lang=tr